ČESKÁ VODA | CZECH WATER

Certifikace

Společnost má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení v souladu s požadavky norem pro:

  • systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016
  • systém řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008
  • systém řízení ochrany životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikace dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001 se vztahuje na celý rozsah předmětu činnosti CVCW.

Certifikát ISO 9001 Certifikát ISO 18001Certifikát ISO 14001

Certifikáty

Společnost získala ZLATÝ CERTIFIKÁT pro integrovaný systém managementu od společnosti CQS - sdružení pro certifikaci systémů jakosti.

Zlatý certifikát

Politika integrovaného systému řízení

Politika integrovaného systému řízení