ČESKÁ VODA | CZECH WATER

Dobrovolnictví

V Nemocnici Šumperk se o pacienty i uživatele sociálních služeb vedle zdravotnických a sociálních pracovníků starají od roku 2011 i dobrovolníci. Tito lidé pravidelně dochází do nemocnice ve svém volném čase a bez nároku na jakékoli finanční ohodnocení, aby zpříjemnili klientům dlouhodobý pobyt.
Pravidelná činnost dobrovolníků je orientována zejména na vyplnění volného času formou pravidelných zájmových činností (zpívání, posilování paměti, tvořivé aktivity) nebo individuálními kontakty s jednotlivými klienty, kde plní roli společníků či průvodců. Současně dobrovolníci pomáhají při organizování motivačních programů, doprovází je na různé kulturní akce. Příležitostně k nám přichází dobrovolníci, kteří nemohou vykonávat pravidelnou činnost, ale přesto chtějí pomáhat např, formou koncertů, přednesu, divadelního představení.
Více informací podá koordinátorka dobrovolnického programu Mgr. Lenka Topolanová na tel. 606 044 869.