ČESKÁ VODA | CZECH WATER

Etika, ekologie a bezpečnost práce

Společnost Česká voda – MEMSEP, a.s., se v oblasti etiky, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce řídí následujícími dokumenty skupiny Veolia Česká republika.

v_  

)

Formulář Etické linky CVCW - ZDE

Etický kodex

Etický kodex

Etika, přesvědčení a odpovědnost společnosti popisuje morální a etické standardy skupiny jako jsou profesionalita, loajalita, vztah k životnímu prostředí nebo jednání budující dobré jméno firmy.

Protikorupční etický kodex

Protikorupční etický kodex popisuje zásady a způsoby jednání, jejichž cílem je bezvýhradné vyloučení veškerých forem korupce či nekalého jednání a  dodržování předpisů a osvědčených postupů v oblasti podnikatelské etiky. Kodex je nedílnou součástí politiky a  stávajících vnitřních postupů skupiny, jejichž dodržování je rovněž povinné.

Ekologický kodex

Ekologický kodex

Společnost si je vědoma svého závazku k ochraně životního prostředí. V rámci ochrany byl zaveden ekologický kodex, interní dokument skupiny Veolia zavedený do všech poboček v ČR. Kodex stanovuje základní principy ekologického chování společnosti a jejích zaměstnanců. Zahrnuje oblasti jako je třídění odpadu, pitný režim zaměstnanců, tisk dokumentů, cestování, nebo spotřeba vody a elektřiny.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Společnost Česká voda – Czech Water, a.s., stále věnuje pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců i s ohledem na dopad prováděných činností na další občany a návštěvníky oblastí, ve kterých provádí činnost
Stejně jako ostatní společnosti skupiny Veolia přijala i Česká voda – MEMSEP, a.s. , "Kodex bezpečnosti práce", který všem zaměstnancům zprostředkovává základní pravidla BOZP obsažená v Zákoníku práce a normách ISO.