ČESKÁ VODA | CZECH WATER

Informace pro návštěvy oddělení ARIP

Návštěvy blízkých příbuzných jsou pro naše pacienty velmi důležité a mohou přispívat ke zlepšení jejich celkového zdravotního stavu. Vzhledem k náročnosti provozu na našem oddělení si Vás dovolujeme požádat o spolupráci a dodržování níže uvedených opatření:

 1. Vaše návštěvy jsou možné:
  Pondělí až pátek: 13:00 - 14:00 hod. a 15:00 - 16:00 hod.
  Dny pracovního klidu, svátky: 10:00 - 11:00 hod. a 13:00 - 14:00 hod. a 15:00 - 16:00 hod.
  Ve zcela výjimečných a specifických případech je možné se domluvit s ošetřujícím nebo sloužícím lékařem na jiném čase návštěvy .
 2. Vzhledem k nutnosti dodržení hygienicko-epidemiologického režimu nejsou vhodné návštěvy těhotných žen a osob se sníženou imunitou. Návštěvy dětí do 12 let nejsou povoleny. K lůžku vašeho příbuzného mohou najednou pouze 2 osoby.
 3. Nenavštěvujte své příbuzné, pokud máte jakékoliv infekční onemocnění.
 4. Předejte sestrám osobní hygienické potřeby, dále kartu pojišťovny a občanský průkaz.
 5. Veškeré informace o zdravotním stavu Vašeho příbuzného Vám podá ošetřující nebo sloužící lékař. Z důvodu ochrany osobních dat našich pacientů budou informace lékařem předávány pouze osobě, kterou si pacient vybere sám. Další způsob předání informací mezi příbuznými již pak záleží na vaší domluvě. Lékař nebo sestra Vám sdělí, kdo je o zdravotním stavu Vašeho příbuzného informován. Pokud je pacient v bezvědomí nebo má zhoršený stav vědomí, bude lékařem informován nejbližší příbuzný. Informace o zdravotním stavu Vám lékař předá denně v době od 13.00 - 14.00 hod. U akutně přijatých pacientů Vám budou informace předány při Vašem prvním kontaktu s lékařem.
 6. Pacienti na jednotce, kteří jsou při vědomí a přejí si to, jsou průběžně a plně informováni o svém zdravotním stavu.
 7. Věříme, že tato opatření pochopíte. Jejich účelem je poskytování co nejkvalitnější péče Vašim příbuzným, to je naším společným cílem.

Rádi bychom Vám...

....předali také několik informací o organizaci návštěv a o základních léčebných pomůckách, se kterými se můžete u pacienta setkat. Žádáme Vás, abyste v průběhu návštěvy nesahali na žádné přístroje. V případě alarmového hlášení monitoru zajistí vše potřebné sestra.

 • Monitor slouží ke sledování životních funkcí:
  • elektrody na hrudníku snímají EKG křivku (činnost srdce),
  • klip na prstě kontroluje prokrvení (množství kyslíku v krvi),
  • nafukující se manžeta na paži měří krevní tlak.
 • Kanyla v ústech nebo na krku pacienta umožňuje dýchání pomocí dýchacích přístrojů. V těchto kanylách bývá hlen, který je nutné odsávat. Odsávání provádějí dle potřeby sestry. Z hygienických důvodů Vás žádáme, abyste při odsávání vyčkali v prostoru pracovny sester.
 • Tenká hadička (žaludeční sonda) je zavedena v nose pacienta a slouží k podávání speciální výživy.
 • Pomocí zavedené kanyly v horních končetinách nebo v okolí krku, jsou pacientovi podávány infúzní roztoky a léky přímo do žíly, a to pomocí dávkovačů a pump, které zajišťují jejich přesné dávkování.
 • Močový katétr odvádí moč přímo z močového měchýře do sběrného sáčku zavěšeného po straně lůžka. Pacient s katétrem může mít nutkání na močení i při prázdném močovém měchýři.

Vaše případné dotazy na ošetřovatelskou péči zodpoví vedoucí sestra.

Více informací o oddělení ARIP a JIP získáte po kliknutí zde.