ČESKÁ VODA | CZECH WATER

Služby za vodoměrem

  • výměny a montáže vodoměrů
  • údržba vodoměrných sestav

montáže vodoměrů

Provoz Montáže vodoměrů poskytuje služby v následujících oblastech:

  • výměny fakturačních vodoměrů na studenou vodu,
  • instalaci nových  domovních vodoměrů,
  • instalaci podružných  vodoměrů,
  • instalací měřidel pro čerpání balastních vod.

Správný chod vodoměru je podmíněn předepsanou vodoměrnou sestavou. Údržba vodoměrné sestavy spočívá v pravidelném protáčení uzavíracích prvků a kontroly jejich funkčnosti včetně zpětné klapky, která brání odtoku vody z vnitřního vodovodu do vodovodu veřejného.

Dále provádíme :

  • rekonstrukce vodoměrných sestav,
  • instalaci nových vodoměrných sestav pro nově vzniklá odběrná místa,
  • rušení neměřených požárních obtoků,
  • údržbu vodoměrných sestav a vodoinstalatérské práce.

Ke všem uvedeným činnostem máme příslušná oprávnění a jsme vybaveni moderní technikou.

Spolupracujeme s předními dodavateli měřidel a armatur.

telefon: 272 172 124, 272 172 140-143

Služby za vodoměrem