ČESKÁ VODA | CZECH WATER

Údržba a opravy

  • revize a opravy vodohospodářských zařízení
  • výměny poškozených částí
  • dezinfekce a testy zařízení

Plánovaná údržba, provádění všech druhů oprav technologických zařízení  vodovodní a kanalizační infrastruktury patří mezi naše hlavní aktivity.

Služby zahrnují:

  • provádění kompletních revizí a oprav zařízení pro distribuci a úpravu pitné a odpadní vody
  • zahájení opravy v nejkratším možném čase,
  • odbornou výměnu poškozené části,
  • použití nejvhodnějších materiálů s dlouhou dobou životnosti,
  • dezinfekce a testy,
  • obnovení provozu.

Údržba a opravy