ČESKÁ VODA | CZECH WATER

Zooterapie

Zooterapie je podpůrná metoda, při níž je přítomnost speciálně vycvičeného zvířete u klienta využívána k podpoře psychosociálního zdraví, k rozvoji jemné i hrubé motoriky, komunikačních dovedností, sociálního cítění, současně působí na zvyšování sebevědomí, napomáhá odbourávání stresu a úzkosti.

Zooterapie probíhá formou individuální i skupinové terapie zaměřené na kontakt člověka a zvířete. Vyškolené terapeutky navštěvují od roku 11/2010 klienty s canisterapeutickými psy, kočkami a králíkem.